ons team

Jenny De Saedeleer is directeur en de eindverantwoordelijke van de vzw Kinderopvang Mariawende.
Je kan haar bereiken in KDV Ons Tuintje tijdens de kantooruren op het nummer
050/35.99.47 of per mail op directie@ko-mariawende.be .
Voor dringende afspraken, of in noodsituaties, kan je haar bereiken op het GSM nr. 0472/31.92.80.
 Fransiska Verfaillie is diensthoofd en coördineert de dagelijkse werking van KDV Ons Huisje en de buitenschoolse opvang ’t Speelhuis.
Je kan haar bereiken in KDV Ons Huisje tijdens de kantooruren op het nummer 050/37.08.60 of per mail op siskaverfaillie@ko-mariawende.be.
Voor dringende afspraken buiten de kantooruren kan je haar bereiken op het GSM-nummer 0476/69.77.01.
 
Martine Vanleke, sociaal assistente: martinevanleke@ko-mariawende.be
Martine Vanleke is verantwoordelijk voor o.a. de pedagogische begeleiding van het personeel en de opvolging van de kinderen van de 3 units.


 


Ons team bestaat tevens uit een dynamische groep van uitsluitend, gekwalificeeerde medewerkers waaronder kinderverzorgsters en opvoeders. Jaarlijks volgens we studiedagen rond actueel pedagogische thema's. 

Daarnaast worden we dagelijks ondersteund door een kokkin, een vestigingsverantwoordelijke voor de buitenschoolse opvang,een administratief bediende, onderhoudspersoneel en een externe boekhouder.

Op regelmatige basis kunnen we beroep doen op enthousiaste vrijwilligers die extra knutselen, voorlezen, musiceren met de kinderen. Tijdens de vakanties doen we uitsluitend beroep op gekwalificeerde jobstudenten van min 18 jaar.