over ons
Kinderopvang Mariawende VZW omvat twee kinderdagverblijven: 'Ons Tuintje' en 'Ons Huisje' en één afdeling buitenschoolse opvang ''t Speelhuis'. In 't Speelhuis is er Minihuis voor de allerkleinsten. 
Onze afdelingen zijn allen gelocaliseerd in Sint-Kruis Brugge.

Wij zijn gegroeid vanuit een privé-initiatief van de Zusters van Maria van Pittem en bestaan sinds 1965.

Onze initiatieven zijn vergund door Kind en Gezin en voldoen aan de eisen die de overheid stelt.

In Ons Huisje en Ons Tuintje verwelkomen wij kinderen van 0 m tot wanneer ze naar de kleuterschool gaan.
In ‘t Speelhuis verwelkomen wij, zowel voor-en naschools als tijdens de vakanties, schoolgaande kinderen van 2,5 jaar tot en met het 6de leerjaar.
In het Minihuis spelen de allerkleinste schoolkinderen vanaf 2,5 jaar.

Alle kinderen zijn welkom ongeacht hun afkomst of geloofsovertuiging.

Ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte kunnen bij ons terecht zolang de werking de specifieke zorg aan kan.

Wij zijn lid van het Lokaal Overleg Kinderopvang en zijn actief partner van Huis van het Kind Brugge, Centrum Inclusieve Kinderopvang zorgregio Brugge en de Pedagogische en taalondersteunende organisatie.