Werking

't Minihuis beschikt over een eigen speelruimte, een eigen slaapruimte en een aparte buitenruimte.

't Minihuis is geopend vanaf 8 uur en sluit om 17 uur. Kinderen die ’s ochtends reeds aanwezig zijn in het Speelhuis worden opgehaald door de begeleider uit het Minihuis. ’s Avonds worden de kinderen terug begeleid naar de kleuterruimte. De begeleider blijft even bij hen om hen te laten wennen aan de nieuwe groep.

Ouders voorzien zelf het verzorgingsmateriaal van hun kinderen (luiers, doekjes, …). Dit wordt bewaard in de (boeken)tas van hun kind.
Wij vragen ook om reservekledij te voorzien. Dit blijft in de (boeken)tas.