Buiten spelen? Natuurlijk!

Wij willen het buitenspelen zo veel als mogelijk stimuleren. We zijn er van overtuigd dat dit kinderen op verschillende vlakken stimuleert tot zelfontplooiing en ontwikkeling op verschillende vlakken.

In onze tuin is er kans tot motorische ontwikkeling (klauteren, klimmen, heffen, duwen, evenwicht bewaren, …), cognitieve ontwikkeling (ontdekking, fantasie, veranderende omgeving), zintuiglijke ontwikkeling (verschillende kleuren, geuren, geluiden, tastzin, …), emotionele ontwikkeling (zorg dragen voor natuur, omgaan met grenzen, …), sociale ontwikkeling (samen spelen, eigen regels maken, ….)  en creatieve ontwikkeling (rijkdom aan buitenmaterialen die uitnodigen tot fantasiespel).

Daarnaast is wetenschappelijk bewezen dat buitenspelen nog tal van voordelen heeft: betere concentratie, minder hoofdpijn, minder pestgedrag, herstellen van stress, betere schoolresultaten, …

In onze tuin geven wij de kinderen de kans tot bewegingsspel, fantasiespel, constructiespel, sociaal spel, regelspel, … Dat betekent ook dat wij toelaten dat kinderen zich vuil maken bij ons. Volop spelen zonder vuile kleren is nu eenmaal niet mogelijk.

Wij kiezen er voor om de kinderen het vertrouwen te geven om buiten te spelen. We willen hen niet beperken, want dat houdt in dat we hen begrenzen in hun capaciteiten en mogelijkheden. Daarom stappen we af van het veiligheidsdenken (alles maximaal beschermen) en laten we toe dat kinderen risicovol spelen. We zorgen er vanzelfsprekend wel voor dat dit op een verantwoorde manier gebeurt.