werking

In Ons Huisje werken we met een horizontale groepsindeling d.w.z.dat de kinderen verblijven in 2 leeftijdsgroepjes.
Er is een groep voor baby’s en kruipers tot ongeveer 18 maanden en er is een peutergroep voor kinderen van ongeveer 18 maanden tot 3 jaar.
Kinderen spelen hier met vriendjes van dezelfde leeftijd en hun spel is meer op leeftijdsniveau.
De ruimtes zijn zo ingericht dat er een veilige plek is voor de baby's en ruimte voor het motorisch spel voor de beginnende stappers. Er wordt samen gespeeld, gezongen, voorgelezen.
De peuters worden uitgedaagd in de verschillende hoekjes. Steevast is er tijd voor buiten spelen, zingen, dansen knutselen, rusten, opruimen.
Op bepaalde momenten werken we met een 'opendeurenbeleid' in de polyvalente ruimte: de oudsten van de babygroep kunnen wanneer ze dit wensen samen spelen met de peuters. Hier is er ruimte om te fietsen, te rollebollen, te klimmen.

Om de overstap naar de peutergroep zo vlot mogelijk te laten verlopen gaat uw kindje de week voor de doorschuif regelmatig op bezoek in de nieuwe leefgroep. Op die manier kan uw kind de andere omgeving en de nieuwe gezichten leren kennen, deelnemen aan de activiteiten.

Om praktische redenen worden de kinderen van de beide leeftijdsgroepen voor 8u00 en na 18u-18u30 samen opgevangen.