werking

In Ons Huisje werken we vanaf januari 2020 met een verticale groepsindeling d.w.z.dat de kinderen worden opgevangen in leefgroepjes van 0 tot 3 jaar.
Er zijn 2 leefgroepen.
Kinderen, ouders en begeleiders trekken dus 3 jaar lang met elkaar op. Dit versterkt de onderlinge band en is goed voor de hechting van de kinderen met de begeleiders. Ook broers en zussen groeien er samen op. Door verschillende leeftijden samen te brengen kunnen kinderen van elkaar leren. De oudsten leren rekening houden met de kleintjes en de jongsten leren door naar het spel van de peuters te kijken.
In het dagprogramma bouwen we momenten van rust in voor elke leeftijdsgroep en trekken we voldoende tijd uit voor de verzorging van de baby's zonder het spelen van de peuters uit het oog te verliezen.
Het dagprogramma wordt gemarkeerd door de vaste onderdelen van de dag, zoals het brengen en afhalen, onthaalmoment in de kring, spelen binnen en buiten, activiteiten, eten, slapen,...en er is voldoende flexibiliteit om tegemoet te komen aan het individueel ritme van elk kind.
De leefruimtes zijn zo ingericht dat er een veilige plek is voor baby's, ruimte voor het motorisch spel voor de beginnende stappers en voldoende uitdagend materiaal voor de peuters.
Elke groep heeft zijn eigen tuintje.

Om praktische redenen worden de kinderen van de beide groepen voor 8u00 en na 18u-18u30 samen opgevangen.