werking

In Ons Tuintje werken we met een verticale groepsindeling d.w.z. dat de kinderen worden opgevangen in leefgroepjes van 0 tot 3 jaar.
Er zijn 3 units die elk bestaan uit 2 leefgroepen.
Kinderen, ouders en begeleiders trekken dus 3 jaar lang met elkaar op. Dit versterkt de onderlinge band en is goed voor de hechting van de kindjes met hun unitbegeleiders. Ook broers en zussen groeien er samen op.
Door verschillende leeftijden samen te brengen kunnen kinderen van elkaar leren. De oudsten leren rekening houden met de kleintjes en de jongsten leren door naar het spel van de peuters te kijken.
In het dagprogramma bouwen we momenten van rust in voor elke leefgroep én trekken we voldoende tijd uit voor de verzorging van de baby’s zonder het spelen van de peuters uit het oog te verliezen.
Het dagprogramma wordt gemarkeerd door de vaste onderdelen van de dag, zoals het brengen en afhalen, onthaalmoment in de kring, spelen binnen en buiten, activiteiten, eten, slapen, … en er is voldoende flexibiliteit om tegemoet te komen aan het individueel ritme van elk kind.
Om de oudste peuters in de verticale groepen extra uitdaging te bieden, kiezen we voor een ‘opendeurenbeleid’. Dit betekent dat leeftijdsgenootjes uit meerdere groepen samen gaan spelen in de polyvalente ruimte, waar een extra aanbod is van spelmateriaal  en activiteiten (knutselen, voorlezen, klimmen en klauteren, …).
De leefruimtes zijn zo ingericht dat er een veilige plek is voor de baby’s, ruimte voor het motorisch spel voor de beginnende stappers en voldoende uitdagend materiaal voor de peuters.
Elke unit heeft zijn eigen tuintje.

Om organisatorische redenen worden de kinderen van de verschillende leeftijdsgroepen voor 7u30 en na 18 u samen opgevangen.