Skip to main content

ONZE MISSIE

We bieden opvang aan kinderen en hun ouders, zonder onderscheid van leeftijd of geslacht, van ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging, ras of geaardheid.

We zorgen voor een aangenaam en kindvriendelijk opvoedingsklimaat

 • Wij willen een plaats zijn waar kinderen graag komen. We scheppen een veilig, aangenaam en kindvriendelijk klimaat dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hen de beste kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien, en dit met respect voor hun eigen tempo en eigenheid.
 • We respecteren de lichamelijke, emotionele en sociaal-relationele behoeften van de kinderen.
 • We bieden de kinderen de vrijheid om zelf keuzes te maken en initiatief te nemen.
 • We zien de groene pedagogiek als een kans tot ontwikkeling.

We zorgen voor een goede samenwerking met de ouders

 • Wij zien de ouders als de belangrijkste opvoeders van het kind, daarom vinden wij het belangrijk om nauw met hen samen te werken en dagelijks eerlijke informatie uit te wisselen. Wij proberen de taak van de ouders op een liefdevolle en warme manier over te nemen.
 • We ondersteunen de ouders bij de opvoeding van hun kinderen.

We zorgen voor een goede samenwerking tussen de medewerkers

 • We streven ernaar een evenwicht te vinden tussen een kwalitatieve kinderopvang en een gunstig personeelsbeleid
 • We zetten in op professionaliseren van onze werking (o.a. permanente vorming, versterken competenties, coaching, …).

We zorgen voor een goede samenwerking met externe organisaties

 • We houden rekening met nieuwe inzichten en ontwikkelingen, bijv rond wennen, zindelijkheid, communiceren, grenzen stellen, ….
 • We bieden laagdrempelige kansen i.k.v. tewerkstelling en zinvolle vrijetijdsbesteding.
 • We werken samen met de overheid en andere organisaties.
 • We zetten in op samenwerken met de buurt (netwerkopbouw, kennis van de buurt, kennis van de lokale noden, ontmoeting, …)
 • De begeleiding en opleiding van stagiair(e)s en vrijwilligers zien wij als een belangrijke taak.